web tasarım, e-ticaret web sitesiWeb Sayfası Nedir?
Web sayfası internet ortamında duyurusunu yapmak istediğiniz konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir kitleye en hızlı şekilde ulaşabilen, güncelliğini kolaylıkla koruyan medya ortamıdır.

Web sayfanız sayesinde firmanızın, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin geniş ve ayrıntılı tanıtımını yapabilir, müşterilerinize, bayi ve dağıtım organizasyonlarınıza bilgi ulaştırabilirsiniz.


Neden Web Tasarımı ?
Internet, firmaların pazarlama gücüne artı bir ivme kazandırmaktadır. Kurumlar, 24 saat boyunca bulunduğu bölgeye, tüm Türkiye'ye hatta dünyaya, ürün ve hizmetlerine duyduğu güvenle beraber ulaşmaktadır.

Satışları artırma ve yeni pazarlar elde etmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü, Internet üzerinde böyle bir çalışma yapılırken harcanacak zaman, oldukça azalmaktadır. Web sayfaları, aranılan bilgiye en hızlı ve en kolay ulaşımı sağlamaktadır.

Bir ürün hakkında bilgi almak için broşür isteme, telefon etme ve günlerce bekleme zahmetinden kullanıcıları kurtarmaktadır. Çünkü, aranılan ya da sunulmak istenen tüm bilgilere web sayfası aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

Kişisel Tasarım: Kendi isminsayadi.com.tr adı altında hizmet sunabileceğiniz, devlet tarafından onaylanmış bir web site sistemidir. ınternet, günümüzün en yaygın ve en kullanışlı tanıtım aracı. Web sayfası, internet iletişiminin yapı taşı görsel ve işitsel öğeler içeren bir medya ortamı. Web sayfaları artık bir moda değil, satış, tanıtım ve pazarlama için en uygun koşullarda en fazla kitleye ulaşılabilecek bir ortam, kısaca yeni bir ofis.
Kişisel Web site yayınlamanızda ki amaç, hedeflediğiniz kitlelere kendi uğraşlarınızla değil ınternet sektörünü kullanarak kısa bir sürede ulaşmanızı hedeflemektedir.

Kurumsal Tasarım: şirketlerin müşterileri ve çalışanları üzerinde bıraktığı izlenimi ifade eder. şirketlerin başarısındaki en büyük etken kuşkusuz çalışanları, yüksek kalitedeki ürünleri ve hizmetleridir. Başarıdaki diğer önemli unsur ise toplumda bırakmış olduğu imajdır. Bir şirketin imajıysa kurumsal kimliğini doğru oluşturmasına ve kurumsal kimlik standartlarını tüm çalışmalarına entegre etmesine bağlıdır. Kurumsal kimlik sadece o şirketin amblemi, logosu görünen yüzü değil, şirketin hedef kitleleri üzerinde yaratmayı amaçladığı etkiye yönelik; tüm faaliyetlerinde, hizmetlerinde, ürünlerinde vb. izlediği görsel kimlik standartlarının bütünü anlamına gelmektedir.
Uluslararası markaların dünya çapındaki tüm ofislerinin aynı tarzda dekore edilmesi, ürün ambalajlarının aynı görsel kimliği yansıtması buna örnek teşkil etmektedir. Standarların bir strateji gibi kullanılması müşteriler üzerinde güven de yaratır. şirketler kurumsal kimlikleriyle bir yandan kendi tanıtımlarını yaparken, diğer yandan da hedef kitleleri üzerinde etki yaratırlar. Öyle ki görsel malzemelerde kullanılan renkler bile markaya karşı güvene sebep olabilir, kaliteye dair imaj verebilir.
Çalışanlar açısından da kurumsal kimlik standartlarının tüm hizmetlerde, ofislerde, arabalarda, basılı evraklarda vb. yansıtılması aile çatısı altında bir araya gelindiğini ve bütünlüğünü koruduğu duygusunu oluşturur. Güçlü bir kurumsal kimlik aidiyet duygusunu artırdığı gibi, güçlü bir biz duygusu da yaratır.