Hizmet Sözleşmesi

Nic Turkey İnternet Hizmetleri üzerinden almış olduğunuz tüm ürünlerde aşağıda ki sözleşmeyi okuyup kabul ettiğiniz beyan edilir.


MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan Faaliyet sağlayıcı olan NicTurkey Hosting & Internet Hizmetleri ( Bundan sonra "Faaliyet sağlayıcı" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan NicTurkey Hosting & Internet Hizmetleri üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra "müşteri" olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri'nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin Faaliyet sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. nicturkey.com sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu konuda Faaliyet Sağlayıcı'nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Faaliyet sağlayıcı, Müşteri'nin Faaliyetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3. Faaliyet Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Faaliyet Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Faaliyet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Faaliyet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Faaliyet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Faaliyet Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Faaliyet Sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Faaliyet Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Faaliyet Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, Faaliyet sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Faaliyet Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen Faaliyetleri kötüye kullanamaz. Faaliyet Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

3.11. Müşteri kesinlikle nicturkey.com sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde nicturkey.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Faaliyet Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12. Müşteri kesinlikle nicturkey.com sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), nicturkey.com'un diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda nicturkey.com müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde nicturkey.com sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13. Faaliyet sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli Faaliyeti vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve Faaliyet sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.14. Müşteri, Faaliyet Sağlayıcı'sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkemelerini ve Trabzon İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.15. Faaliyet Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.16. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.

3.17. Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini Faaliyet sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.18. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, Faaliyet sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler nicturkey.com sitesinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.19. NicTurkey Hosting & Internet Hizmetleri tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.20. Müşteri, Faaliyet sağlayıcısından aldığı hazır ticari paketlerden (emlak, iş, galeri, haber, ilan, tanıtım vb hazır paketler) hiç bir şekilde kaynak dosyalarını (ASP tabanlı kodlanmış sayfalar) talep edemez. Sözleşmenin fesih olması durumunda Faaliyet sağlayıcısı, müşterinin verilerini (haberlerin kayıt edildiği veritabanı ve haberlere ait resimler) müşteriye vermeyi kendinde saklı tutar.

3.21. Müşteri, Faaliyet sağlayıcısından aldığı hazır ticari paketlerde (emlak, iş, galeri, haber, ilan, tanıtım vb hazır paketler) hiç bir şekilde kişilik haklarının ihlali, bölücü terör örgütünü savunucu, ırkçılık, birlik ve düzeni bozucu veya devletin en kritik birimlerini aşağılayıcı haber, video veya resim paylaşımında bulunamaz.


MADDE 4: SON HÜKÜMLER İşbu sözleşme 4 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Faaliyet Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır. Ayrıca Faaliyet sağlayıcısı yukarda ki yükümler kapsamında taraflar için yeni yükümler ekleme veya çıkartmayı kendinde saklı tutar